හන්තාන කඳු වැටියේ පාමුල පිහිටා ඇති රජමහා විහාරය

එල්.බී. සේනාරත්න විසින් 

හන්තාන කඳු වැටියේ පාමුල පිහිටා ඇති රජමහා විහාරය කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ සමයේ සිට පැවත එන්නකි. එම රජමහා විහාරය අදත් ඒ පැරණි විහාර ගේ ද පන්සල ද බෝධිය ද ස්ථූපය ද තිබෙන ආකාරය ඕනෑම ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුට ආඩම්භර විය යුතු කරුණකි. පැරණි රජමහා විහාර යම් යම් කාල සීමාවල අළුත්වැඩියා කල ද හන්තාන රජමහා විහාරය තිබෙන ආකාරය සෑම ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුටම ආඩම්භර විය හැකි ස්ථානයකි. විහාර ගේ තුළ තිබෙන ප්‍රතිමාව කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ සමයේ දි නිර්මාණය කර ඇති බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් බව යම් යම් ලිපි මඟින්  තහවුරු වේ. 

මෙම විහාරස්ථානය ඉතාම දැකුම් කළු නිසංසල පරිසරයකුත් තිබෙන බව පැහැදිලිව පෙනේ. යම් යම් කාලවලදී වැලිවිට ශ්‍රී අසරණ සරණ සරණංකර සංඝරාජ ස්වාමීන් වහන්සේ මෙම විහාර භූමිය සහ අවට තිබෙන පරිසරය උපයෝගි කරගෙන තමන් භාවනා කිරීමට පැමිණි බව සාක්ෂි තිබේ. අවසාන හුස්ම හෙලන්නට තමන් හන්තාන වැඩ විසුවත් ඊට පසු මේ හිමිපාණන් තමන්ගේ දෝලාවෙන් අම්පිටිය දළුගොල්ල රජමහා විහාර භූමියට ගෙන ගිය බව ඉතිහාසයේ සදහන් වේ. දළුක්ගොල්ල රජමහා විහාරයේ වැලිවිට ශ්‍රී සරණංකර ස්වාමීන් වහන්සේගේ භෂ්මාවශේෂ නිදන් කොට මෙම වෙහෙර නිම කොට ඇත. 

වැලිවිට ශ්‍රි සරණංකර සංඝරාජ ස්වාමීන් වහන්සේ ගමන් කල දෝලාව ද හන්තාන රජමහා විහාරයේ තිබෙන බව පැහැදිලිය. හන්තාන රජමහා විහාරය පැරණි අන්දමින්ම තිබෙන බවත් එහි මැද මිදුල ද පැරණි ආකාරයට ම තිබෙන බව ඕනෑම අයකුට දැක ගත හැක. නොවැම්බර් 29 වන දින මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ අවසාන කඨින පිංකම ද මෙම අයිතිහාසික රජමහා විහාරයේ පන්සල තුල සිදු කරන ලද්දක් බව සඳහන් කරමි. 

එහි දැනට අධිපති ධූරය දරන පාතහේවාහැට අධිකරණ සංඝනායක ස්වාමීන් වහන්සේ වන ශ්‍රී සුමන ඇතුල්ගම ධම්මදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ අප හට සඳහන් කලේ හන්තාන රජමහා විහාරයේ පැරණිකම තමන් රැකගෙන දැනට සිටින පරම්පරාවට ද ඉදිරියට එන පරම්පරාවට ද මෙවැනි පන්සලක් දැක ගැනීමට අවකාශ තිබෙන බවය. 

මෙම රජමහා විහාරයේ දර්ශන

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *