මධ්‍යම පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පුරප්පාඩු රැසක් සම්පුර්ණ කෙරේ

එල්.බී සේනාරත්න

 

මධ්‍යම පළාතේ පාසල් සදහා අධ්‍යනවේදී ගුරුවරුන් ලෙස 27 දෙනෙකු සහ පළාත් පාලන ආයතනවල සේවය සදහා ප්‍රජා  සංවර්ධන නිලධාරින්  6  දෙනෙකු , සත්ව නිෂ්පාදන හා  සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව සදහා සත්ව සංවර්ධන උපදේශක තනතුරු  15 ක්, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සදහා කෘෂිකර්ම තාක්ෂණ සහායකවරුන්  13 වශයෙන් පුරප්පාඩු  61 ක්,සදහා නව පත්වීම් ප්‍රධානය කෙරිණ.

මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවර  නීතිඥ  ලලිත් යු ගමගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පල්ලේකැලේ සාරථී ශ්‍රවනාගාරයේ  පත්වීම් ප්‍රධාන උත්සවයේදී මෙම නව පත්වීම් ලිපි පිරිනැමිණ .

මෙම අවස්ථාවට මධ්‍යම පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් ගාමිණී රාජරත්න,ආණ්ඩුකාර ලේකම් ඇන්ටන් තිලකරත්න යන  මහත්වරුන් ඇතුළු පළාත් සභාවේ සියලුම අමාත්‍යංශ ලේකවරුන් හා ඉහළ නිලධාරින් සහභාගී විය.

මෙහිදී පළාත් නිවාස දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අඩු අදායම්ලාභී පවුල්වල අඩක් නිමකළ පදිංචි වීමට නොහැකි තත්වයේ පවතින නිවාස පදිංචි වීමට හැකි මට්ටමට සකස්කර ගැනීමට හැකිවන පරිදි මුල්‍යාධාර ප්‍රධානයක්ද සිදුකරනු ලැබිය.ඒ සදහා ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාශ  36 ක, ප්‍රතිලාභීන් 31 දෙනෙකු තෝරාගනු ලැබිය.

අමතරව ප්‍රවාහන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රතිපාදන මගින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 7 ක් ,සදහා වාහන අදායම් බලපත්‍ර අංශ වලට අවශ්‍ය උපකරණද පිරිනැමිණ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *