එල්.බී සේනාරත්න   එළඹෙන උදුවප් පුන් පෝද දිනෙන් ආරම්භ වීමට නියමිත ශ්‍රී පාදන වන්දනා වාරය සම්බන්ධයෙන් වන විශේෂ සාකච්ඡාවක් ගෞතම ශ්‍රී පාදස්ථානාධිපති බෙංගමුවේ ධම්මදින්න නායක ස්වාමින්වහන්සේගේ අනුශාසකත්වයෙන් මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර ලලිත් යූ.ගමගේ මහතාගේ සහ සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සබරගමුව පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී (8 ) පැවැත්විය. මෙවර සිරිපාContinue Reading

එල්.බී සේනාරත්න   මධ්‍යම පළාත් සභාවේ මාධ්‍ය ඒකකය විසින් සම්පාදනය කරනු ලබන මිනිමුතු ත්‍රෛයි මාසික සඟරාවේ නවතම විශේෂ කලාපය හා මාසික එළිදක්වනු ලබන පළාතේ සංවර්ධනය පුවත් එකතුව ඇතුලත් වන මැදරට අඩහැරය පුවත්පත මධ්‍යම ආණ්ඩුකාර නීතිඥ ලලිත් යු ගමගේ මහතා විසින් ගෞතම ශ්‍රීපාදස්ථානාධිපති ,ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්‍යාලයේ කුලපති ,පැල්මඩුල්ල සහ රත්නපුරContinue Reading