මිනිමුතු ත්‍රෛයි මාසික කලාපය

එල්.බී සේනාරත්න

 

මධ්‍යම පළාත් සභාවේ මාධ්‍ය ඒකකය විසින් සම්පාදනය කරනු ලබන මිනිමුතු ත්‍රෛයි මාසික සඟරාවේ නවතම විශේෂ කලාපය හා මාසික එළිදක්වනු ලබන පළාතේ සංවර්ධනය පුවත් එකතුව ඇතුලත් වන මැදරට අඩහැරය පුවත්පත මධ්‍යම ආණ්ඩුකාර නීතිඥ ලලිත් යු ගමගේ මහතා විසින් ගෞතම ශ්‍රීපාදස්ථානාධිපති ,ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්‍යාලයේ කුලපති ,පැල්මඩුල්ල සහ රත්නපුර රාජමහා විහාරයන්හි විහාරාධිපති ත්‍රිපිථකාචාර්ය අති පුජ්‍ය බෙංගමුවේ ධම්මදින්න නායක ස්වාමින් වහන්සේට සහ සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මහතාට පිළිගැන්වීම (08) දින සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ශ්‍රවනාගාරයේදී සිදුකෙරිණ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *