කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයෙන් ඇතැමුන් දේශපාලන වාසි ලබා ගැනීමට උත්සාහ දරනවා

කොවිඩ්  වසංගත තත්ත්වයෙන්  ඇතැමුන්  දේශපාලන  වාසි ලබා ගැනීමට  උත්සාහ දරනවා  – මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර  ලලිත් යූ ගමගේ

 

එල්.බී සේනාරත්න

කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයෙන් ඇතැමුන් දේශපාලන වාසි ලබා ගැනීමට උත්සාහ දරන බව මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර නීතිඥ ලලිත් යූ ගමගේ මහතා ප්‍රකාශ කර සිටී. මහනුවර වෙළෙඳ සංකීර්ණ ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට (16) සහභාගි වෙමින් ආණ්ඩුකාරවරයා මේ බව සදහන් කළේය.

මහනුවර නගර සභා අරමුදල් යටතේ රුපියල් මිලියන 1561 ක් වියදමින් ඉදිකරන ලද මෙම වෙලද සංකීර්ණය මහල් 10 කින් සමන්විතය. 2017 වර්ශයේදී ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කළ මෙම වෙළෙඳ නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවේදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ආණ්ඩුකාරවරයා සදහන් කළේය.

ජනතාවට අවශ්‍ය පහසුකම් සළසා දෙමින් ජනතාව සදාහා වඩා කාර්‍යක්ෂම සේවයක් සළසා දීම පළාත් පාලන ආයතන වල ප්‍රධාන කාර්‍ය්භාරයක්. මෙවැනි විශාල ව්‍යාප්තීන් මගින් එම අරමුණු වඩාත් කාර්‍යක්ෂම අයුරින් සාක්ෂාත් කරගැනීමට හැකියාවක් සැළසෙනවා.

මෙම අවස්ථාව සදහා මහනුවර පුරපති කේසර සේනානායක , මධ්‍යම පළාත් සභා හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය සරත් ඒකනායක , පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් ගාමිණි රාජරත්න ආණ්ඩුකාර ලේකම් ඇන්ටන් තිලකරත්න ,ආණ්ඩුකාර මහජන සම්බන්ධීකරණ නිළධාරි පළාත් සභා හිටපු නියෝජ්‍ය සභාපති එස්.බී රත්නායක, ආණ්ඩුකාර සම්බන්ධීකරණ ලේකම් උපුල් මහින්දරත්න, ආණ්ඩුකාර මාධ්‍ය ලේකම් මහීශ්වර කිරිදිගොඩ යන මහත්වරුන් ද මෙම අවස්ථාවට එක් විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *