මහනුවර සභාවෙි රැපියල් මිලියන 1561 කොමර්ෂල් සෙන්ටර් ගොඩනැගිල්ල

එල්.බී සේනාරත්න

මහනුවර මහා නගර සභාවෙි රැපියල් මිලියන 1561 ක අරමුදල් යොදවා ඉදිකරනලද මහනුවර කොමර්ෂල් සෙන්ටර් ගොඩනැගිල්ල . මහනුවර මහා නගර සභාවෙි ගරැ නගරාධිපති කේසර ඩී.සේනානායක මැතිතුමන්.ගරැ නියෝජ්‍ය නගරාධිපති ටී.එමි.ඉලාහි ආබිදීන් මැතිතුමන් .ගරැ විපක්ෂ නායක සේන දිසානායක මැතිතුමන් ඇතුළු ගරැ නාගරික මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ ආරාධනයෙන් 2020 දෙසැමිබර් මස 16 වන අද දින පෙරවරැ 11.45ට යෙදුනු සුභ මොහොතින් මධ්‍යම පළාත් ගරැ ආණ්ඩුකාරවර ලලිත් යූ.ගමගේ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කෙරිණි.

විවිධ අවශ්‍යතා සදහා මහනුවර අධි නගර කළාපයට ජනතාව පැමිණීමෙන් ඇතිවන වාහන තදබදය හා පරිසරහානි අවම කිරීමත්.ප්‍රෙද්ශයේ ජනතා අවශ්‍යතා හැකි පමණ ප්‍රෙද්ශය තුලදීම ඉටුකර දීමටත් මෙමගින් හැකිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
රථවාහන 150 ක් පමණ ගාල්කලහැකි රථගාලක්ද සහිතව ඉදිකර ඇති මෙම ගොඩනැගිල්ලතුල වෙළදකුටි . ආපන ශාලා.කුඩා සිනමා ශාලා . ළමා විනෝද ක්‍රීඩා. කාර්යාල පහසුකමි ඇතුළු විවිධාංගයන්ගෙන් සමන්විත මෙම ගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි ලක්ෂ 1.5 ක් පමණ වන අතර මහල් 9 කින් යුක්තය.
මහනුවර මහා නගර සභාවෙි නාගරික කොමසාරිස් අමිල නවරත්න මහතා සමග නාගරික කාර්ය මණ්ඩලය විසින් මෙම උත්සවය සංවිධානය කර තිබිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *