වතුකරයේ සෞඛ්‍යය අංශය, ජාතික සෞඛ්‍ය ප්‍රවාහයට සම්බන්ධ කළ යුතුය

එල්.බී සේනාරත්න

බර අඩු  ළදරුවන්ගේ උපත් අනුපාතය වතුකරයේ වැඩි වෙමින් පවතී. මෙම තත්වයේ   ජීවප්‍රතිශක්තිකරනයේ ඉහළ මට්ටමේ  සමාජයක් අපේක්ෂා කළ නොහැකිය. මෙය කොවිඩ් -19 බෝ වීමට  ඉතා  පහසුය. එබැවින්  ජාතික මට්ටමේ  ක්‍රියාත්මක කරන සෞඛ්‍ය පහසුකම් වතුකරයටද  අවශ්‍ය බව මානව සංවර්ධන ආයතනයේ වියාපෘති නිලධාරිණි පී.ලෝගේස්වරි සිවප්‍රකාසම්  මහත්මිය පැවැසිය.  (19)
ඇය මේ බව ප්‍රකාශ කළේ මහනුවර මානව සංවර්ධන ආයතනයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදීය. ඇය මේ බව කියා සිටියේ කොවිඩ් -19 වෛරසය උඩරට ප්‍රදේශවල පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා තම සංවිධානය ගෙන ඇති පියවර පැහැදිලි කිරීම සඳහා මාධ්‍ය හමුවකදීය. ඇය තවදුරටත් කියා සිටියේ-
 වතුකරයේ කාන්තාවන්ගේ දායකත්වය ඉහළ මට්ටමක පැවතියද ඔවුන් සඳහා වැටුප් අඩුය. වර්තමාන ලෝකයේ පවුලක්  සඳහා දිනකට රුපියල් 750 ක් පමණ මුදල ප්‍රමාණවත් නොවේ.
මේ නිසා ඔවුන්ගේ පෝෂණ මට්ටම අඩු බව සොයාගෙන ඇත. අතුරු ආබාධයක් ලෙස, නොමේරූ දරු උපත් සහ අඩු බර දරු උපත් අනුපාතය වතුකරයේ වැඩි වෙමින් පවතී. එවැනි තත්වයක් තුළ ඉහළ ප්‍රතිශක්තියක් ඇති සමාජයක් අපේක්ෂා කළ නොහැකිය.
පසුගිය මාර්තු මාසයේ සිට මුලු රටම අක්‍රවී ඇති අවස්ථාවේදි වතුකරය නොකඩවා  ක්‍රියාත්මක වූ කර්මාන්තයකි. මෙම තත්වය තුළ එම අංශය ආරක්ෂා කිරීමේ  අවශ්‍යතාවය  එම කර්මාන්තයට සම්බන්ධ සියලුදෙනාගේ වඟකීමකි.   දුර්වල සෞඛ්‍ය පහසුකම් ඇති ප්‍රජාවකට කොවිඩ් -19 හි බලපෑම සමඟ කටයුතු කරන්නේ කෙසේද? එබැවින් වැවිලි සෞඛ්‍ය අංශය ජාතික සෞඛ්‍ය ප්‍රවාහයට ඇතුළත් කළ යුතු බව ඇය පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *