එල්.බී. සේනාරත්න   මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර නීතීඥ ලලිත් යු ගමගේ මහතා මල්වතු මහ විහාර ස්වාමින්වහන්සේ, අස්ගිරි මහා විහාර පාර්ශවයේ මහා නායක අති පූජ්‍ය වරකාගොඩ ශ්‍රී ඥානරතන මහා මහනායක ස්වාමින්වහන්සේ සහ අස්ගිරි මල්වතු අනු නා හිමිවරුන් බැහැදැක නව වසර තුල පළාත තුල සිදුකිරීමට නියමිත සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කර උන්වහන්සේලාගේ ආශිර්වාදContinue Reading