මහනුවර කලාපයේ පිරිවෙන් සංවර්ධන කමිටු පිහිටුවීමේ

එල්.බී. සේනාරත්න

මහනුවර කලාපයේ පිරිවෙන් සංවර්ධන කමිට සභාපතිධූරයට  අස්ගිරි පාර්ශවයේ නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී අස්ගිරි මහ පිරිවෙන් පරිවේණාධිපති පූජ්‍ය නාරන්පනාවේ ආනන්ද හිමි  ද මල්වතු සංඝරාජ මහ පිරිවෙන් පරිවේණාධිපති පූජ්‍ය මිණිගමුවේ රතනපාල හිමියන් උපසභාපතිධූරයට පත්වූහ.

මහනුවර කලාපයේ පිරිවෙන් සංවර්ධන කමිටු පිහිටුවීමේ සමාරම්භක සාකච්ඡාව සියම් මහ නිකායේ මල්වතු හා අස්ගිරි මහ පිරිවෙන් පරිවේණාධිපති හිමිවරුන් ඇතුලුව  ත්‍රෛනිකායික මහා සංඝරත්නයේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රවණාගාරයේදී සිදුවිය.

දිවයිනේ පිරිවෙන් 115ක් අතුරින් මහනුවර ගඟවට කෝරළය අධ්‍යාපන කලාපයේ පිරිවෙන් 15ක් සංවර්ධනය කිරිම පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡා වුණු අතර අතර ඒ යටත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම්, ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම්, ශිෂ්‍ය හිමිවරුන් සඳහා ශිෂ්‍යත්ව හා අධාර උපකාර කිරීම පිළිබදව අවධානය යොමු කෙරිණි.

පිරිවෙන් සංවර්ධනය වෙනුවෙන් රජය වාර්ෂිකව වෙන් කරන ප්‍රතිපාදනයන්ට අමතරව වෙනත් පාර්ශවයන්  ඔස්සේ ප්‍රතිපාදන වෙන් කර ගැනීම මෙම වැඩසටහන යටතේ සිදුවේ. මහනුවර ගඟවට කෝරළය අධ්‍යාපන කලාපයේ ක්‍රියාත්මක පිරිවෙන් සංවර්ධන වැඩසටහන දිස්ත්‍රිකයේ සෙසු කාලාපයන් තුළ ද ක්‍රියාත්ම කිරීමට නියමිතය.

පිරිවෙන් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහනට සමගාමීව පිරිවෙන් සඳහා අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදීම ද මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර නීතිඥ ලලිත් යු. ගමගේ මහතා සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා  අතින් සිදුවිය.

මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර ලලිත් යූ. ගමගේ,  රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම, මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් චන්දන තෙන්නකෝන්, මහනුවර කඩවත් සතර සහ ගඟවට කෝරළය ප්‍රදේශීය ලේකම් සම්පත් ජයසිංහ යන මහත්වරුන් පිරිවෙන් සංවර්ධන කමිටුවේ කාරක සභාවට එහිදී පත්වූහ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *