එල්.බී. සේනාරත්න විසින් දුරුතු මහා පෝය සදහා යෙදෙන ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ අලුත් සහල් මංගල්‍යය චාරිත්‍රයට ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ පල්ලෙකැලේ  තිබෙන අටුවෙන් උඩරට රාජදානියේ තිබූ දේවාල රජ මහා විහාරවලට අලුත් සහල් බෙදා දෙන ලදී. මෙම අලුත් සහල් ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ කුඹුරු වලින් රැගෙන පල්ලෙකැලේ අටුවේ රදවා 19 වන බදාදා දින එමContinue Reading