ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය භාවිතයෙන් මධ්‍යම පළාතේ ඉඩම් මැනුම් කටයුතු විධිමත්ව හා කඩිනමින් ඉටුකර ගැනීම සදහා ඇති හැකියාව විමසා බැලේ

මධ්‍යම පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් ගාමිණී රාජරත්න මහතාගේ උපදෙස් පරිදි හා පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් ජගත් අධිකාරි මහතාගේ මෙහෙය වීමෙන් මහනුවර ප්‍රධාන මිනින්දෝරු එස්.එන්.එදිරිසිංහ මහතා ඇතුළු කණ්ඩායමක් අද දින (22) පල්ලේකැලේ පළාත් සභා සංකීර්ණ භුමියේ මැනුම් කටයුතු සිදු කරමින් විමර්ශනාත්මක පෙරහුරුවක නිරත විය.
මේ සදහා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ උපදේශන සහය ද ලබා ගැනේ.
        

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *