එල්.බී සේනාරත්න විසින් දුරුතු පෝය දන ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ අලුත් සහල් මංගල්‍යය පැවැත්විණි. ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ කුඹුරු වලින් ලබා ගන්නා වී බුසල් 23ක් ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ සදුන් මණ්ඩපයේ දි තඹ පාත්තරයක් ශ්රි දන්ත ධාතුන් වහන්සේට පූජා කරන ලදී. එම චාරිත්‍රය කරන ලද්දේ දැනට සේවාවේ සිටින අස්ගිරි අනු නායක පූජ්‍ය පණ්ඩිතContinue Reading

එල්.බී. සේනාරත්න විසින් ශ්‍රී දළදා මාළිගාවට වැඩ භාරගත් මහනුවර සහකාර ඉන්දියානු කොමසාරිස් කේ. නටරාජා ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට වැද පුදා ගැනීමට පැමිණියේය. ඔහු පිළිගනු ලැබුවේ ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ ජාත්‍යන්තර ලේකම් වන බණ්ඩාර මහතා සුදු පිච්ච මල් බදුනක් දී සහකාර කොමසාරිස්තුමා ය. ඊට පසු ඔහු දියවඩන නිළමේ තුමා මුණ ගැසී පල්ලෙකැලේ ඉදිවනContinue Reading