අලුත් සහල් මංගල්‍යය

එල්.බී සේනාරත්න විසින්

දුරුතු පෝය දන ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ අලුත් සහල් මංගල්‍යය පැවැත්විණි. ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ කුඹුරු වලින් ලබා ගන්නා වී බුසල් 23ක් ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ සදුන් මණ්ඩපයේ දි තඹ පාත්තරයක් ශ්රි දන්ත ධාතුන් වහන්සේට පූජා කරන ලදී.
එම චාරිත්‍රය කරන ලද්දේ දැනට සේවාවේ සිටින අස්ගිරි අනු නායක පූජ්‍ය පණ්ඩිත ආණමඩුවේ ධම්මදස්සි නායක ස්වාමීන් වහන්සේ සහ ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ දියවඩන නිළාම් ප්‍රදීප් නිලංග දෑල මහතා විසිනි .
ඊට පසු ශ්‍රී දලදා මාළිගාවේ තේවාවේ යෙදී සිටින නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා ද මාලිගාවේ සේවය කරන ලේකම්වරුද මීට සහභාගි විය
මෙම අලුත් සහල් මංගල්‍යයට ගෙන යන ලද්දේ දළදා මාළිගාවේ කුඹුරුවලින් ගනු ලබන අස්වැන්නය. මීට දින කීපයකට පෙර මෙම දළදා මාළිගාවේ අස්වැන්නෙන් 1815 තිබූ රජමහා විහාරවලටත් දේවාලවලටත් බෙදා දෙන ලදී.එම බෙදා දුන් සහල් දුරුතු පෝය දින එම සෑම රජමහා විහාරයකම සහා දේවාලයකම සිරිත් වශයෙන් පූජා කරන ලදී.
\

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *