ඉන්දියන් හයි කමිෂන් කොමසාරිස්, ශ්‍රී දළදා මාළිගාව

එල්.බී. සේනාරත්න විසින්

ශ්‍රී දළදා මාළිගාවට වැඩ භාරගත් මහනුවර සහකාර ඉන්දියානු කොමසාරිස් කේ. නටරාජා ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට වැද පුදා ගැනීමට පැමිණියේය. ඔහු පිළිගනු ලැබුවේ ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ ජාත්‍යන්තර ලේකම් වන බණ්ඩාර මහතා සුදු පිච්ච මල් බදුනක් දී සහකාර කොමසාරිස්තුමා ය. ඊට පසු ඔහු දියවඩන නිළමේ තුමා මුණ ගැසී පල්ලෙකැලේ ඉදිවන නූර්ති ශාලාවක් ගැන සාකච්ඡා කරන ලදී. මෙම පල්ලේකැලේ නූර්ති ශාලාව ඉදි කරන ලද්දේ පල්ලෙකැලේ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ විශ්ව විද්‍යාලයේය. දියවඩන නිලමේ වන ප්‍රදීප් නිලංග දෑල මහතා සමඟ මේ ඉදිකිරීම ගැන විශේෂ සාකච්ඡාවක් ඔහුගේ නිල කාමරයේ දි පැවැත්විය. ඊට පසු දෙදෙනා අතර තෑගි හුවමාරු කර ගත්තේය.
ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ දියවඩන නිලමේ තැන්පත් ප්‍රදීප් නිලංග දෑල නිලමේ තුමා ඉන්දියානු සහකාර කොමසාරිස්තුමාට සුදු බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් පිළිගන්වන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *