එල්.බී. සේනාරත්න විසින් මහනුවර පොලීසිය කාන්තා දිනය පොලිස් මූලස්ථාන ශ්‍රවනාගාරයේදී උත්කර්ශවත් අයුරින් සමරන ලදී. එහි ප්‍රධාන අමුත්තා වූයේ ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී පී.කේ රත්නායක මහතාය. මෙම උත්සවයේදී කාන්තාවන්ට  පෝෂන මලුද  ත්‍රී රෝද රථ හිමියන්ට ස්ටිකර්ද දෙන ලදී.   ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී පී.කේ රත්නායක මහතා පෙන්වා දුන්නේ කාන්තාවන්ගේ වැදගත් කමත් ඔවුන් රැකගැනීමContinue Reading