26 වන සංවත්සරය – රණබිම රෝයල් විද්‍යාලය

එල්.බී. සේනාරත්න විසින්
ජනමාධ්‍ය සහ තැපැල් අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා කියා සිටියේ බණ්ඩාරනායක මැතිනියගේ නොබිදි පිළිවෙත ඉතාම දූරදර්ෂ ක්‍රියාවක් බවය. මෙම ක්‍රියාව දිගටම ගෙන ගියානම් සියලුම රටවල් සමඟ එකසේ ගණුදෙණු කිරීමට සහ සහයෝගයෙන් සිටීමට පුලුවන් බවය.
 26 වන සිකුරාදා දින රෝයල් රණබිම විද්‍යාලයේ 25වන සංවත්සර උත්සවයෙන්  පසු මාධ්‍යට ප්‍රකාශයක් කරමින් කියා සිටියේය. තවද උත්සවයේ දි අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ මෙම රණබිම රෝයල් විදයාලය ඉතා විශිෂ්ඨ බවත් ඔහුද මෙම පිහිටුවීමට අත්දුන් බවත්ය. එනම් එම කාලයේ තමන් මධ්‍යම පළාතේ පළාත් සභාවේ සාමාජිකයෙක=ව සිටි බවත් ඔහුද එවකට සිටි ප්‍රධාන අමාත්‍ය ඩබ්.පී.බී. දිසානායක මහතාට සහයෝගය දුන් බවය.
අද මෙම රෝයල් රණබිම විද්‍යාලය දෙස බලන විට ඉතා ආඩම්භරයක් වන බවත් එහි ක්‍රියාකාරී උත්සවය ගැන ප්‍රශංශා කල යුතු බවත්ය. මෙයි දැනට සිටින  විදුහල්පති කර්නල් රාජපක්ෂ මහතා මෙම විදුහල ඉතා දක්ෂ ලෙස පරිපාලනය කරන බව පෙනේ. මෙහි සිටි විදුහල්පතිවරැන්ට ද තමන්ගේ කෘතඥතාව පල කරන බව ද සදහන් කලේය.
මෙම උත්සවයේ දි රුපියල් 15.00 සමරැ මුද්දරයක් තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලදී. එහිදි නියෝජ්‍ය තැපැල්පතිනිය චම්පා ද සිල්වා මහත්මිය මුල් කවරය ජනමාධ්‍ය හා තැපැල් අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතාට පිළිගන්වන ලදී.
ඡායාරූප 01 – නියොජ්‍ය තැපැල්පති චම්පා ද සිල්වා මහත්මිය මුල් දින කවරය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතාට පිළිගැන්වීම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *